Consells electricitat

Consells electricitat

Si apliquem uns petits canvis en els nostres hàbits quotidians, estalviarem energia, sense renunciar al confort.

Només cal adoptar una sèrie de bones pràctiques, una conducta estalviadora, i ben aviat veurem directament els resultats en la nostra factura energètica i contribuirem a la sostenibilitat del nostre país.

Il·luminació

Una correcta il·luminació en cada un dels espais de la nostra llar, ens ajudarà a estalviar.

 • Apagar els llum de les estances quan no s’utilitzin.
 • Aprofiteu al màxim la llum del dia utilitzant colors clars i teixits lleugers a les finestres i a les cortines que permetin que la llum solar penetri a l’habitació.
 • Il·lumineu casa vostra amb làmpades de baix consum, fluorescents o LED. Estalvieu simplement canviant les bombetes.
 • Utilitzeu fluorescents quan el temps d’utilització sigui elevat. I recordeu que no és convenient encendre i apagar els fluorescents amb freqüència. Aquest tipus d'il·luminació té un consum d'arrencada molt elevat.
 • Aconsellem tenir diversos nivells d'il·luminació, sigui amb reguladors o fent servir diferents interruptors per a diferents zones de l'habitació. Així podreu tenir el nivell d'il·luminació que necessiteu en cada moment i a cada zona.
 • L'ús de colors clars en el moment de pintar les parets disminueix considerablement les necessitats d'il·luminació, i s'estalvia en la potència.
 • La neteja i el bon estat de les llums pot generar un estalvi de fins a un 20% del consum d'electricitat en il·luminació. Una bombeta bruta o en mal estat pot arribar a perdre fins a un 50% de lluminositat.
 • A les habitacions que s'utilitzen poc: rebosts, soterranis, cellers, etc., recomanem col·locar detectors de presència per tal que l'encesa sigui automàtica i així s’estalviï energia.
 • També recomanem utilitzar llums exteriors equipats amb fotocèl·lules o temporitzadors per tal que de dia s'apaguin sols.
 • Tinguem cura d’apagar amb l’interruptor els aparells elèctrics de la nostra llar (no deixant-los en stand-by).

Calefacció elèctrica

 • Recomanem utilitzar sistemes per acumulació amb tarifa nocturna.
 • Podem tenir calefacció i aire condicionat en un sol aparell, instal·lant una bomba de calor reversible.

Electrodomèstics

 • Utilitzeu els electrodomèstics (rentaplats, rentadora, assecadora...) amb la càrrega completa i utilitzeu, sempre que pugueu, els programes d'estalvi.
 • Quan hagueu de canviar d'electrodomèstic, cal revisar l'etiqueta energètica: com més eficient, més us ajudarà a estalviar. Compreu-ne un de baix consum, ja que redueix substancialment el consum, fins i tot quan el seu import de compra sigui superior, ja que el cost del consum posterior d'energia el compensa amb escreix.

La rentadora

 • Després del frigorífic, és l’electrodomèstic que més energia consumeix. Sempre que es pugui, cal rentar en fred. El 90% de l’energia que fa servir la rentadora és per escalfar l’aigua, és a dir, amb un programa a 90ºC es consumeix 4 vegades més d'energia que amb un programa a 40ºC.
 • Les rentadores bitèrmiques (amb dues entrades d'aigua, una per a l'aigua calenta i l'altra per a la freda) permeten estalviar energia, ja que, en entrar aigua calenta sanitària a la rentadora, les resistències han de treballar menys. Tanmateix, l'ús d'aquestes rentadores no és recomanable quan es disposa d'un sistema elèctric d'aigua calenta sanitària.
 • Netegeu el filtre de la rentadora regularment, funcionarà millor i estalviarà energia.
 • L'etiquetatge energètic de les rentadores ens informa dels nivells d'eficiència del rentat i l'assecat per separat (en el cas dels equips combi), el consum d'aigua, el soroll (tant en la centrifugació com en el rentat) i la velocitat de la centrifugació (aquesta proporciona un assecat més ràpid però alhora consumeix més energia).

electricitat 7

L'assecadora

 • Existeixen dues tipologies d'assecadores, les d'evacuació, que diposen d'un conducte que extreu l'humitat cap a l'exterior, i les de condensació, que recullen la humitat en una safata que després cal buidar.
 • L'etiquetatge energètic de les assecadores informen del consum energètic, la capacitat de càrrega, la tipologia i el nivell de soroll d'aquests electrodomèstics.
 • Si disposeu d’espai suficient, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecat.

El rentavaixelles

 • El principal consum dels rentavaixelles és degut al funcionament de les resistències encarregades d'escalfar l'aigua en els programes de rentat, que tenen una potència aproximada de 2.500 W.
 • Rentar a mà amb aigua calenta pot ser fins a un 60% més car que fer-ho al rentavaixelles.
 • L'etiqueta energètica informa del consum energètic en el programa universal, el consum d'aigua i el nivell de soroll.
 • Una bona opció és adquirir un equip pre-tèrmic, és a dir, un equip amb connexió al circuit de l'aigua calenta. Amb això, les resistències han de treballar menys perquè aprofiten l'aigua calenta sanitària.

Frigorífics i congeladors

 • Tot i que la potència del frigorífic i el congelador no és gaire important, està al voltant dels 150 W. El fet que funcioni ininterrompudament les 24 hores del dia fa que sigui dels electrodomèstics que més consumeixen a la llar.
 • Les prestacions del frigorífic depenen de lloc on s’ubiqui. S’ha d'afavorir la circulació d’aire per la part posterior de l’equip i allunyar-lo dels focus de calor o la radiació solar directa. La part posterior del frigorífic i el congelador ha d’estar neta i ventilada, en condicions dolentes aquests aparells poden consumir fins a un 15% més.
 • L'etiquetatge energètic d'un aparell de refrigeració d'aliments depèn de diferents paràmetres. Els principals són la tipologia i el volum de cada compartiment. Hi ha deu tipologies diferents al mercat, cadascuna de les quals té una classificació energètica i un consum propis.
 • Si obrim o tanquem la porta de la nevera massa sovint, o aquesta tanca malament, hi haurà pèrdues de fred que faran incrementar el consum energètic.
 • Els aliments s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los a la nevera. Quan es vulgui descongelar un aliment per consumir-lo el dia següent, si es descongela ficant-lo a la nevera en comptes de l’exterior, es tindran guanys gratuïts de fred.
 • La temperatura de la nevera s’ha de mantenir entre els 3 i 5ºC, en el cas del congelador no convé reduir la temperatura per sota dels -18ºC. Per cada grau més de fred, el consum augmenta un 6%.
 • Si es forma gel dins del congelador, s’haurà de descongelar abans que la capa de gel sigui de 3 mil·límetres, s’aconseguiran d’aquesta manera estalvis de fins al 30%.

L'etiquetatge energètic

Des de l'any 1992 els electrodomèstics de la línia blanca (rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, refrigeradors i congeladors) s’han d’identificar amb una etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta informa del consum d’energia de l’aparell, permet comparar dos models diferents i possibilita l’elecció de compra més adient per al consumidor.

En funció de l’electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d’una rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació va de la lletra A, la més eficient, a la G, la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia gasta i el que porta la G, és el que en gasta més.

Per això, cal que el consumidor valori la compra d’un electrodomèstic més eficient com a mesura per consumir menys. La seva factura elèctrica disminuirà i serà més beneficiós pel medi ambient.

etiquetatge energetic

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in